Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Delen via:   

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besluit samen met de minister van Binnenlandse Zaken over het inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding Eemshaven Vierverlaten. 

Rijkscoördinatieregeling

De besluitvorming over de plaatsing van deze nieuwe hoogspanningslijnen verloopt volgens de Rijkscoördinatieregeling. Die is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers.

Milieueffectraportage

Bij plannen voor grootschalige bouwwerken wordt de invloed op landschap, natuur en milieu onderzocht en vastgelegd in een Milieueffectrapportage (MER). In de milieueffectrapportage worden meerdere tracé-alternatieven onderzocht.