Eemshaven Vierverlaten
Delen via:   

TenneT wil tussen Eemshaven en Vierverlaten een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen. TenneT is beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland.

De overheid is het bevoegd gezag voor de nieuwe verbinding. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) besluiten over waar nieuwe hoogspanningslijnen worden aangelegd – het is infrastructuur met een nationaal belang.