14,9 miljoen euro voor Groninger landschap

Delen via:   

Landschappelijke maatregelen

Noord Groningen kent een rijkdom aan landschapstypen. Belangrijke landschappen in relatie tot de nieuwe verbinding zijn het Wierdenlandschap (Hoogeland, Middag Humsterland, Medenertilsterpolder en Woldstreek), de Oude Zeearmen (Fivelboezem en het Reitdiepgebied) en de stadsranden van Groningen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten een fors bedrag overeengekomen voor landschappelijke inrichtingsmaatregelen bij Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. TenneT betaalt 12,4 miljoen euro en de provincie Groningen draagt aanvullend 2,5 miljoen euro bij. Hierdoor is het totale investeringsbudget voor versterking van landschappelijke structuren 14,9 miljoen euro.

Regierol voor provincie

De provincie heeft de regie gekregen over het investeringsbudget en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen. In goed overleg met gemeenten, bewonersgroepen en andere belanghebbenden, werkt de provincie de landschapsmaatregelen verder uit. Binnen vijf jaar nadat de verbinding gereed is, moeten alle maatregelen gerealiseerd zijn. De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de versterking van de aanwezige landschapsstructuren en bijbehorende elementen, zoals wierden, dijken, watergangen en borgen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.