4,7 miljoen voor ecologische compensatie
Delen via:   

TenneT heeft met de provincie Groningen een overeenkomst gesloten voor de ecologische compensatie van met name weidevogelgebieden. De provincie betrekt bij de uitwerking agrarische natuurverenigingen, natuurbeheerders en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. TenneT financiert en de provincie coördineert de uitvoering.

'Groene uitleg' voor Vierverlaten

Er is meer aandacht voor de natuur. Zo krijgt hoogspanningsstation Vierverlaten een 'groene' uitleg. Daar komen onder anderen bosschages, een kikkerpoel en een insectenhotel.