Herstellen

Delen via:   

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan tijdelijk het leefgebied en vliegroutes van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders. Of doordat werkgebieden verharding en verlichting krijgen of omdatt er bomen en struiken moeten worden verwijderd. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden werkgebieden opgeruimd en groenstructuren in originele staat hersteld. De masten en de draden tussen de hoogspanningsmasten kunnen een barrière zijn voor vogels. Draadmarkeringen (zogenaamde varkenskrullen) aan de bliksemdraad helpen voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.