Wet natuurbescherming

Delen via:   

Vanuit de wet Natuurbescherming doet TenneT er alles aan om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien. Zowel tijdens de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen als erna. Dat doen we door waar nodig zogenaamde mitigerende maatregelen te nemen. Dit zijn maatregelen die de negatieve effecten van de aanleg van de verbinding verminderen of wegnemen. Deze zijn heel divers en afhankelijk van de soorten dieren en planten in een specifiek gebied. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden werkgebieden opgeruimd en groenstructuren hersteld.

Meer weten over TenneT en de natuur?
De Groene Kaart  van TenneT biedt een overzicht van klein- en grootschalige initiatieven die door TenneT-medewerkers zijn opgezet, vaak na signalen van of in afstemming met omwonenden, NGO’s of bevoegde gezagen. Niet omdat het moet op grond van wet- of regelgeving, maar omdat TenneT daadwerkelijk betrokken is bij mens en natuur in de omgeving waarin we werken. Ook lees je meer over onze inzet voor biodiversiteit, ecosystemen en landschappen in de brochure

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.