Nut en noodzaak
Delen via:   

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net.

Eemshaven (Oudeschip)-Vierverlaten 380kV draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Ze vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het transport van duurzame energie.

Verder maakt de verbinding toekomstige ontwikkelingen met een toenemende transportbehoefte mogelijk. Op termijn neemt de behoefte aan transportcapaciteit verder toe. De verbinding wordt daarom gerealiseerd als twee circuits 380 kV-verbinding, die kan worden uitgebreid tot maximaal 4 circuits van 380 kV. TenneT zal masten en fundaties voorbereiden op deze uitbreiding.