Omgeving

Delen via:   

In contact staan met de omgeving

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding zoals Eemshaven-Vierverlaten 380 kV heeft grote invloed op de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak en afweging van allerlei aspecten, zodat de impact op de omgeving tot het minimum wordt beperkt.

Omgevingspanels

TenneT zoekt tijdens de realisatie (bouw) intensief contact met betrokken gemeenten en hun inwoners over hinder en overlast tijdens de uitvoering van het werk. Zo staan wij rechtstreeks in contact met de wijk- en dorpsraden van de betrokken gemeenten via omgevingspanels. In deze omgevingspanels zijn afgevaardigden van de diverse wijkraden vertegenwoordigd. Met behulp van deze panels kunnen TenneT en haar aannemers snel en adequaat communiceren bij transport en bouwwerkzaamheden. We brengen niet alleen informatie, we komen ook halen. Zo proberen we de omgeving optimaal te betrekken en daar waar mogelijk te ontlasten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.