Bouwplanning per deelgebied
Delen via:   

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt gebouwd door twee aannemers. BAM Infra is verantwoordelijk voor perceel 1, het gebied tussen Vierverlaten en Bedum/Boterdiep en bouwcombinatie Strukton Civiel/Mobilis voor perceel 2, Eemshaven-Bedum/Boterdiep. Beide percelen zijn opgeknipt in zogenaamde bouwclusters met elk een eigen bouwplanning. De werkzaamheden in de verschillende bouwclusters lopen soms parallel.

Vanwege COVID-19 hebben wij nog geen informatieavonden kunnen organiseren voor omwonenden, woonachtig in de eerste bouwclusters. Zoals het nu lijkt kunnen wij begin september weer fysieke informatiebijeenkomsten organiseren, aangepast aan de COVID-19 maatregelen. Hierover worden omwonenden deze zomer geinformeerd. Dit geldt voor de eerste twee bouwclusters van beide percelen.

Bouwplanning t/m augustus
De bouwplanning hieronder is een tijdinsdicatie in maanden en geeft een doorkijk tot september 2020. Een bouwplanning is een indicatie en is niet vastgegoten in beton. Soms moet vanwege (omgevings)factoren de planning aangepast worden. Mocht dit nodig zijn gaat dit altijd in afstemming met direct betrokkenen en wordt dit via de verschillende communicatiekanalen aan de omgeving kenbaar gemaakt.