Hinder & overlast

Delen via:   

Tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding proberen we hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Onder meer door omwonenden tijdig op de hoogte te brengen van werkzaamheden en door met perceeleigenaren de planning van transport en werkzaamheden in goed overleg af te stemmen.

Tijden
Werkzaamheden vinden in de regel overdag plaats en moeten we hier toch van afwijken worden omwonenden geïnformeerd. Transporten met groot materieel - zoals bij het vervoer van mastonderdelen - vinden zoveel mogelijk plaats op tijdstippen buiten de spits. Waar nodig worden wegen aangepast op dit soort zwaar transport. De veiligheid van medeweggebruikers staat voorop. Werkverkeer rijdt zo veel mogelijk routes die de minste overlast veroorzaken.

Geluidhinder en trillingen
TenneT is zich zeer bewust van de omstandigheden op en langs het trac├ę. De masten en het bouwproces voldoen aan de (strenge) eisen voor aardbeving bestendig bouwen. Per locatie wordt bekeken of de aanleg van funderingen door middel van heien of boren moet plaatsvinden. Ook wordt er op kwetsbare locaties zwaar ingezet op meten en monitoren. Wanneer er toch schade ontstaat wordt dit snel hersteld.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.