Nieuws
Delen via:   

 • Voor persvragen kunt u contact opnemen de afdeling perswoordvoering van TenneT, 026 - 373 2600
 • U kunt zich ookbonneren op onze periodieke digitale nieuwsbrief Kijk hier voor meer informatie
 • Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden bij u in de buurt bel dan met onze projectlijn 0800-3555000
  • Kies optie 1 voor BAM Infra (tussen Vierverlaten en Bedum/Boterdiep)
  • Kies optie 2 voor Strukton Civiel/Mobilis (tussen Bedum/Boterdiep en Eemshaven)
  • Kies optie 3 voor TenneT (alleoverige projectgerelateerde vragen)
 • En download onze BouwApp via de Appstore of Google Play
 • Volg ons ook op Facebook/eemshavenvierverlaten

2021

09 / 07 / 2021
Vijf megatransformatoren op hoogspanningsstation Vierverlaten
28 / 06 / 2021
Rustpunten met informatie over (veranderend) landschap en bouw verbinding
07 / 06 / 2021
BAM Infra klaar met heien tussen Vierverlaten en Bedum
05 / 05 / 2021
Archeologische vondsten bij bouw verbinding
16 / 04 / 2021
Bloemrijke berm Saaksum ingezaaid als onderdeel landschapsplan
16 / 04 / 2021
Hoogste mast bij Van Starkenborghkanaal staat overeind
15 / 01 / 2021
Minister kiest kabeltracé Net op zee

2020

19 / 11 / 2020
Tijdelijk hoogspanningsstation in Eemshaven in bedrijf
21 / 10 / 2020
Eerste mast is geplaatst (bij Vierverlaten)
24 / 09 / 2020
Plaatsen en monteren masten vanaf oktober 2020
01 / 09 / 2020
In gesprek met omwonenden tracé tussen Eemshaven en Bedum in Stedum
25 / 08 / 2020
Omwonenden in Garnwerd bijgepraat over de bouwwerkzaamheden in gebied tussen Vierverlaten en Bedum/Boterdiep
16 / 07 / 2020
Data informatieavonden 24 en 31 augustus
11 / 07 / 2020
Voorbereiding voor het plaatsen van de masten in volle gang
10 / 07 / 2020
Bouwwerkzaamheden en verkeershinder tijdens en na de zomervakantie
07 / 07 / 2020
Transformator voor tijdelijk hoogspanningsstation Eemshaven
24 / 06 / 2020
Plannen onherroepelijk: Nu ook aan de slag met landschapsprogramma
19 / 06 / 2020
Informatiecentrum Eemshaven weer open
11 / 06 / 2020
Effecten verbindingsalternatieven Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden op een rij
08 / 06 / 2020
Gewijzigd landschapsplan ter beoordeling Raad van State
11 / 05 / 2020
Virtuele atlas toont toekomstbeeld 380 kV-verbinding
07 / 05 / 2020
Tweede leverancier nieuwe masten is fa. Iemants
17 / 04 / 2020
Aansluiten windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden
01 / 04 / 2020
BAM infra legt werkwegen aan tussen Vierverlaten en Aduard
31 / 03 / 2020
Verkeersmaatregelen N33 en N363 bij Oudeschip
30 / 03 / 2020
Aannemers zijn begonnen met de aanleg van werkwegen
26 / 03 / 2020
Werkzaamheden en Corona COVID-19 virus. Informatiecentrum gesloten.
26 / 03 / 2020
Gewijzigd landschapsplan vastgesteld
10 / 03 / 2020
Volg het project via de TenneT BouwApp
13 / 02 / 2020
TenneT heeft een informatiecentrum in Eemshaven
07 / 02 / 2020
Landschapsprogramma gelanceerd in Oosteinde
29 / 01 / 2020
Eerste nieuwe masten komen uit Denemarken
10 / 01 / 2020
Strukton, Mobilis en BAM leggen voor TenneT Eemshaven-Vierverlaten 380 kV aan

2019

29 / 10 / 2019
Eerste boorpaal voor nieuwe mast naar Bergum op Vierverlaten
09 / 10 / 2019
Groen licht voor stroomsnelweg vanaf Eemshaven
04 / 10 / 2019
Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden inloopbijeenkomsten
04 / 07 / 2019
Raad van State behandelt beroepen
03 / 06 / 2019
15 juni Dag van de bouw op Eemshaven
07 / 05 / 2019
Overtollig zand verlaat station Vierverlaten
02 / 04 / 2019
Volg het project nu ook op facebook!
12 / 03 / 2019
15 miljoen voor landschapscompensatie
01 / 03 / 2019
Voorbereidingen Vierverlaten hervat
19 / 02 / 2019
Bouw nieuw hoogspanningsstation voor windenergie Eemshaven

2018

12 / 11 / 2018
Cobra kabel komt aan land in Eemshaven
15 / 10 / 2018
TenneT beëindigt contracten met Heijmans-Europoles
09 / 10 / 2018
'De jonge engineer' gespot bij hoogspanningsstation Vierverlaten
17 / 07 / 2018
Scholieren De Borgen winnen ontwerpwedstrijd kijkvoorziening in mast
25 / 06 / 2018
Veel belangstelling tijdens Open Dag Eemshaven
24 / 05 / 2018
TenneT op open dag Eemshaven 23 juni
27 / 03 / 2018
Dode-hoek-les voor basisscholen in Hoogkerk
22 / 03 / 2018
TenneT deelt lampjes uit aan fietsers bij Vierverlaten
20 / 02 / 2018
Voorbereidingen hoogspanningsstation Vierverlaten gestart
12 / 01 / 2018
Vastgesteld inpassingsplan ter inzage

2017

02 / 10 / 2017
Op 10 oktober meepraten over landschapsplan tijdens inloopmarkt Bedum
14 / 09 / 2017
Advies commissie m.e.r.: Ontwerp geeft goede beschrijving milieugevolgen
14 / 09 / 2017
Inloopavonden landschappelijke maatregelen
08 / 09 / 2017
Meedenken over landschappelijke maatregelen
01 / 09 / 2017
Tijdelijke oplossing voor 380 kV-transport in Eemshaven
16 / 08 / 2017
Ontwerpontheffing Wet Natuurbescherming
23 / 06 / 2017
Ontwerp inpassingsplan gepubliceerd
23 / 06 / 2017
Informatieavonden op 4 en 5 juli
11 / 05 / 2017
Inloopavond provincie Groningen over landschapsplan op 18 mei
03 / 04 / 2017
Overeenstemming minister met provincie en gemeenten over extra landschappelijke maatregelen
24 / 02 / 2017
Informatieavonden op 8 en 9 maart
06 / 01 / 2017
Start aanleg Cobra-cable in Eemshaven

2016

21 / 12 / 2016
Voorkeursalternatief bovengronds
22 / 11 / 2016
Kabels en leidingen verleggen bij hoogspanningstation Vierverlaten
28 / 10 / 2016
Minister in gesprek met regionale bestuurders over 380 kV verbinding
08 / 07 / 2016
Overeenkomst uitbreiden hoogspanningstation Vierverlaten
24 / 06 / 2016
Nieuwsbrief 3: juni 2016
17 / 06 / 2016
Antwoord minister op vragen Tweede Kamer
16 / 06 / 2016
Bijpraten over nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding
25 / 04 / 2016
Vernieuwde website voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV
23 / 03 / 2016
Nadere afweging ondergrondse mogelijkheden in Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

2015

02 / 12 / 2015
Besluit over ondergrondse kabel: geen wijziging in plannen voor Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten

2014

20 / 02 / 2014
NW380 in afgeslankte vorm verder: TenneT informeert betrokkenen
19 / 02 / 2014
Investeringspakket TenneT voor energietransitie en Nederland als stroom-hub

2013

12 / 09 / 2013
LTO Noord en TenneT informeren agrariërs langs voorgenomen tracé
19 / 07 / 2013
Nieuw voorbereidingsbesluit hoogspanningslijn Noord-West 380 kV
16 / 07 / 2013
TenneT en LTO voeren hogere vergoedingen in voor grondeigenaren en gebruikers
11 / 06 / 2013
RIVM advies actualisering berekening magneetveldzones bij bovengrondse hoogspanningslijnen

2012

21 / 12 / 2012
TenneT en LTO bereiken overeenstemming over afsluitvergoeding
24 / 09 / 2012
Brochure Planschade Rijksoverheid
27 / 08 / 2012
Informatieavonden 2012
11 / 07 / 2012
Wijziging project Noord-West 380 kV
11 / 07 / 2012
Derde nieuwsbrief verschenen
11 / 07 / 2012
Ministers hebben voorbereidingsbesluit genomen
02 / 04 / 2012
Zorgvuldige besluitvorming

2011

02 / 12 / 2011
Voorkeurstracé spoedig verwacht
01 / 04 / 2011
LTO Nederland, FPG en TenneT tekenen plan van aanpak voor aanleg hoogspanningsverbindingen
25 / 02 / 2011
Stand van zaken

2010

14 / 07 / 2010
Ook richtlijnen en reactienota formeel vastgesteld
14 / 07 / 2010
Tracéalternatieven bekend

2009

28 / 10 / 2009
Digitale nieuwsbrief
28 / 10 / 2009
Nieuwe publicaties
28 / 10 / 2009
Planning komend jaar
28 / 10 / 2009
Inspraak
28 / 10 / 2009
Informatieavonden
25 / 08 / 2009
Startnotitie Noord-West 380 kV verschenen
20 / 08 / 2009
Informatieavonden in september
11 / 06 / 2009
Startnotitie eind augustus gereed
22 / 04 / 2009
Informatiebijeenkomst Noord – West 380 kV
10 / 02 / 2009
Startnotitie in het voorjaar gepubliceerd
07 / 02 / 2009
Waarom deze site?
08 / 01 / 2009
Uitbreiding in het noorden