15 miljoen voor landschapscompensatie

Delen via:   
12 / 03 / 2019

De provincie Groningen heeft met het Rijk en de gemeenten waar de 380 kV-hoogspanningsleiding Eemshaven-Vierverlaten doorheen loopt, afspraken gemaakt over compensatie voor landschap en natuur. In totaal is voor landschapscompensatie € 14,9 miljoen beschikbaar; hieraan betaalt de provincie € 2,5 miljoen euro mee. Daarnaast is voor natuurcompensatie € 4,7 miljoen beschikbaar.

Programmaplan

Ter voorbereiding op de uitvoering van de landschapscompenserende maatregelen is een programmaplan opgesteld. Op basis van verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen en bewoners(groepen) komt er een lijst met mogelijke landschapsmaatregelen. Dit zijn projecten om de samenhang tussen de dorpen en het omliggend landschap te verbeteren en om landschappelijke structuren te versterken. Denk bijvoorbeeld aan watergangen, dijken, beplanting, historische terreinen en wierden. De lijst staat niet vast: tijdens het proces kunnen er nog projecten afvallen of worden toegevoegd op basis van initiatieven vanuit de omgeving.

Uitspraak Raad van State

Tussen januari en maart 2018 lag het definitieve inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten ter inzage. Daarop werden zeven beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Op 11 juli komt de Raad van State bijeen en naar verwachting volgt er na de zomer een uitspraak. Vooruitlopend op deze uitspraak is een programmaplan vastgesteld, zodat we snel daarna met het programma aan de slag kunnen. De provincie wacht met de daadwerkelijke uitvoering op het definitieve oordeel van de Raad van State. Dan wordt ook de lijst met landschapsmaatregelen bekend gemaakt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.