BAM infra legt werkwegen aan tussen Vierverlaten en Aduard

Delen via:   
01 / 04 / 2020

Tussen Vierverlaten en Aduard (mast 1-13) legt BAM Infra de komende periode werkwegen- en werkterreinen aan. De voorbereidingen voor aanpassingen aan de huidige 220-kV verbinding  zijn in maart gestart rond Den Horn. De werkwegen worden nu verder aangelegd richting Vierverlaten en Aduard. Omwonenden hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden die plaatsvinden tot juni dit jaar. Helaas kunnen we vanwege het COVID-19 virus geen informatiebijeenkomsten voor omwonenden organiseren.

Geen stremming van wegen en fietsroutes
De weg bestaat uit een zandfundering die in een doek wordt verpakt. Hierop worden betonplaten aangebtracht. De werkweg is dan geschikt voor transport. De werkzaamheden vinden plaats in uw directe woon- en leefomgeving. We proberen hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. Er worden geen wegen en fietsroutes gestremd. Veiligheid op en rond de bouwplaats hebben de hoogste prioriteit. Daar waar nodig worden verkeersborden geplaatst en verkeersregelaars ingezet. BAM werkt in daguren van 7.00 tot 19.00 uur en bij voorkeur op werkdagen.

Werkzaamheden tot juni tussen Vierverlaten en Aduard en stukje Brillerij zijn:

  • Op 13 april a.s. begint BAM met de aanleg van een tijdelijke bouwinrit vanaf de N355 (Friesestraatweg). De inrit wordt aangelegd tussen de N355 en het fietspad (direct na de inrit ter hoogte van Zorgboederij Hoeve Paradij). Deze tijdelijke inrit is nodig voor de aanleg van de werkwegen en –terreinen. De bouwtransporten die hiervoor nodig zijn gaan via de A7 (via de rotonde bij Zuidhorn).
     
  • Vanaf week 15 wordt gestart met de aanleg van een tijdelijke bouwinrit ter hoogte van Brillerij (net boven Brillerij / noordzijde). De bouwtransporten hiervoor vinden plaats via de Evert Harm Woltersweg en het Aduarderdiep. Dit is nodig om de bestaande 220 kV-verbinding aan te kunnen passen voor de bouw van de nieuwe verbinding. De volledige werkweg tussen mast 17 en 26 wordt pas vanaf 1 september aangelegd.
     
  • Vanaf week 16 wordt gestart met het aanbrengen van funderingspalen bij de masten 6 tot en met 13. BAM maakt hier gebruik van aangepaste funderingstechnieken, zoals hoogfrequent trillen en boren, om (geluids)hinder zoveel mogelijk te beperken.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.