Besluit over ondergrondse kabel: geen wijziging in plannen voor Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten

Delen via:   
02 / 12 / 2015

Vandaag, 2 december, heeft minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin de leden worden geïnformeerd over de (on)mogelijkheden voor de ondergrondse aanleg van delen van de tracés Noord-West 380kV, Zuid-West 380kV West en Zuid-West 380kV Oost en de vervolgstappen. De minister schrijft dat ondergrondse aanleg bij Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV geen deel uit zal maken van de voorgestelde inpassing van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Ondergrondse aanleg  is weliswaar technisch gezien mogelijk, maar biedt geen substantiële en financieel verantwoorde meerwaarde in vergelijking met een bovengrondse oplossing.

De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Eemshaven Oudeschip en het hoogspanningstation Vierverlaten (ten westen van stad Groningen) vervangt de bestaande 220 kV-verbinding en wordt gecombineerd met de bestaande 110 kV-verbinding die vanaf Brillerij naar Vierverlaten loopt. Bij elkaar reduceert dit het aantal hoogspanningsverbinding met 10 kilometer en het aantal gevoelige bestemmingen (woningen onder of vlakbij een hoogspanningsverbinding) van 63 naar 3.

Hoewel uit onderzoek  blijkt dat ondergrondse aanleg op dit tracédeel technisch mogelijk is, heeft de minister besloten om geen ondergrondse aanleg op te nemen. Ondergronds brengen van een deel van het tracé biedt namelijk  beperkte milieuvoordelen, geeft hoge meerkosten en beperkt de flexibiliteit omdat het fasegewijze uitbreiding van de transportcapaciteit bemoeilijkt.

Voor meer informatie:

Kamerbrief Mogelijkheden van ondergrondse aanleg bij de nieuwe hoogspanningsverbindingen
Conclusies mogelijkheden ondergrondse aanleg 380 kV o.b.v. quick scans en transiënte onderzoek
Quick scan naar mogelijke 380 kV-verkabeling in het project Noord-West 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten (EOS-VVL)

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.