Bijpraten over nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding

Delen via:   
16 / 06 / 2016

TenneT organiseert twee informele bijpraatsessies over de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten bij Groningen. Iedereen is welkom om zich te informeren over de voortgang van het project.

De bijpraatsessies vinden plaats maandag 27 juni in het Best Western hotel, Friesestraatweg 13 te Aduard en dinsdag 28 juni in het Trefcentrum, professor Mekelstraat 1-5 te Bedum. Inlopen kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

TenneT wil de nieuwe 380 kV-verbinding aanleggen ter vervanging van de bestaande 220 kV-verbinding. Door de Minister van Economische Zaken is in maart jl. de toezegging gedaan tot nader onderzoek naar ondergrondse mogelijkheden. Dit onderzoek is momenteel gaande. Tijdens de bijpraatsessies kan men zich informeren over de stand van zaken voor wat betreft het bovengrondse voorgenomen tracé, de achtergronden van het ondergronds brengen van 380kV-verbindingen, de voortgang van het onderzoek en de verdere besluitvorming door de minister van Economische Zaken.

Naar verwachting zal de minister in het najaar een ontwerp inpassingsplan voor de nieuwe verbinding ter inzage leggen, met de keuzes van tracé en uitvoeringswijze. Dan is er ook gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.