Bouwwerkzaamheden en verkeershinder tijdens en na de zomervakantie

Delen via:   
10 / 07 / 2020

Onze aannemers staan niet helemaal stil in de zomervakantie. Zo gaan de betonwerkzaamheden gewoon door. Wel worden er periodes niet geheid en staat de aanleg van werkwegen een tijdje stil. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding vinden plaats in uw directe woon- en leefomgeving. We proberen hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en daar waar nodig worden extra verkeersmaatregelen getroffen. Alvast onze excuses voor het ongemak. Hieronder een overzicht van alle werkzaamheden en verkeershinder de komende periode.

  • Werkzaamheden BAM Infra (Vierverlaten –Bedum Boterdiep) tijdens de zomervakantie

Tussen 20 juli en 10 augustus wordt er niet geheid en staat ook de aanleg van werkwegen stil. Wel gaan ze verder met betonwerk en het ontgraven van de mastlocaties rond Vierverlaten en Aduard.

  • Werkzaamheden Strukton Civiel/Mobilis (Bedum Boterdiep-Eemshaven) tijdens de zomervakantie

Tussen 20 juli en 7 augustus ligt de aanleg van werkwegen rond Eemshaven en (ter hoogte) van Zijldijk stil. En tussen 3 en 21 augustus wordt er niet geheid. De betonwerkzaamheden gaan in de zomervakantie wel gewoon door.

  • Aanleg noodbrug over Aduarderdiep

In afstemming met de gemeente Westerkwartier wordt van maandag 10 augustus t/m 15 augustus ter hoogte van de Brillerij door BAM Infra een deel van het Aduarderdiep gestremd in verband met de aanleg van een noodbrug. Met verkeersborden wordt een omleiding aangegeven.

  • Evert-Harm Woltersweg /Albert Harkemaweg

Ter hoogte van De Brillerij bij de Evert-Harm Woltersweg en Albert Harkemaweg komt u tijdelijk (tot juli 2022) ook vrachtverkeer tegen voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen.

  • Halve rijbaanafzetting N363

Tussen 31 augustus en 4 september (van 6.00-17.00 uur) wordt een halve rijbaan afgezet ter hoogte van de Hogelandsterweg op de N363. Tijdens deze week wordt er een in- en uitrit naar de mastlocaties 104-107 gerealiseerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.