Brochure Planschade Rijksoverheid

Delen via:   
24 / 09 / 2012

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan gevolgen hebben voor de waarde van uw huis of grond. Informatie over deze 'planschade' vindt u in de nieuwe brochure van de rijksoverheid. 

Bij energie (infrastrucuur)projecten van nationaal belang zoals onder andere de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de besluitvorming. De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)  en Infrastructuur en Milieu (IenM) leggen de locatie of het tracé en de uitvoeringswijze van deze projecten vast in een zogeheten inpassingsplan: een bestemmingsplan op rijksniveau. 

Zo'n verandering kan voor u als burger, bedrijf of overheidsinstantie gevolgen hebben. Zo kan uw huis of grond minder waard worden of kunt u te maken krijgen met inkomensderving of schade doordat u bepaalde ontwikkelingen niet kunt doorvoeren. Deze gevolgen heten formeel 'planschade'. U hebt dan mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.