Experimentele nestkast in nieuwe mast

Delen via:   
04 / 02 / 2022

OOGtv besteedt in de derde uitzending van Stroomlijnen in Groningen o.a. aandacht aan een experiment met een slechtvalkkast in de nieuwe (Wintrack) mast.

In het najaar van 2021 is in een van de masten een daarvoor speciaal ontworpen nestkast opgehangen. In samenwerking met de lokale vogelwerkgroep en het Alfacollege is de slechtvalkkast ontwikkeld. Bedoeling is dat er twee van deze kasten in de verbinding  komen.

De slechtvalk is een beschermde vogel op grond van Europese en Nederlandse regels en wetgeving (Natuurbeschermingswet). Het gebied ten noordwesten van de stad Groningen lijkt een geschikt leefgebied. Bij het bepalen van de mastlocatie waarin de experimentele kast is opgehangen is overigens voor zover dat mogelijk is, rekening gehouden met het leef- en broedgebied van andere zeldzame (weide)vogels die in Groningen voorkomt zoals de grutto.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.