Gedeeltelijke omleiding Doorfietsroute Groningen – Winsum vanaf 1 mei 2022

Delen via:   
01 / 05 / 2022

Vanwege de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding is het veiliger  om de Doorfietsroute Groningen – Winsum tussen de Laanweg en de Meedenweg gedurende acht weken af te sluiten. Deze omleiding vindt plaats tussen 1 mei – 1 juli 2022.

Verkeersveiligheid
TenneT en aannemer SPIE vinden het belangrijk om de verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen. Als gevolg van veel transportbewegingen van vrachtwagens (groot transport) kan deze veiligheid tijdens deze werkzaamheden niet meer gegarandeerd worden, met name langs de Meedenweg. Daarnaast worden op de Doorfietsroute jukken geplaatst om veilig met hoogspanningslijnen over het spoor te kunnen werken.

Alternatieve route
In afstemming met bevoegd gezag, de Provincie Groningen, is daarom besloten om fietsers gedeeltelijk via een alternatieve route te laten fietsen; via de Laanweg - Provincialeweg - Winsumerstraatweg. Afslag Meedenweg is gedurende deze periode niet toegankelijk voor gebruikers van Doorfietsroute Groningen – Winsum.

Netbeheerder TenneT en aannemer SPIE wil iedereen bedanken voor hun geduld en begrip. De omleiding wordt ook door middel van verkeersborden aangegeven. En omwonenden ontvangen een brief. Mochten voorbijgangers vragen of opmerkingen hebben kunnen ze bellen met het gratis informatienummer 0800-3555 000 (doorkiesnummer 3 voor TenneT).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.