Gewijzigd landschapsplan ter beoordeling Raad van State

Delen via:   
08 / 06 / 2020

Onderdeel van het inpassingsplan Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is het landschapsplan. TenneT en de provincie Groningen geven totaal € 14,9 miljoen uit aan landschappelijke maatregelen in de omgeving van de nieuwe verbinding.  Met enkele is al een begin gemaakt, andere wachten op de definitieve goedkeuring van het landschapsplan.

Verduidelijken

TenneT is in april van dit jaar begonnen met de daadwerkelijke bouw van de verbinding. Tijdige aanleg van de verbinding is cruciaal voor de elektriciteitsvoorziening en alle huidige- en toekomstige energieplannen. De bouwactiviteiten vinden plaats op basis van een door het Rijk vastgesteld Inpassingsplanplan en uitvoeringsbesluiten(vergunningen). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tussenuitspraak op 9 oktober 2019 alle beroepsgronden hierop verworpen, behalve die met betrekking tot het genoemde landschapsplan. In de tussenuitspraak heeft de Raad van State aangegeven dat deze verder en beter uitgewerkt moet worden.

Gewijzigd landschapsplan

TenneT en de provincie Groningen hebben daarop met diverse organisaties en deskundigen, waaronder gemeenten, de landschappelijke maatregelen verduidelijkt. De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken hebben het gewijzigde landschapsplan vastgesteld en dit besluit ligt nu in de beroepsprocedure ter beoordeling voor bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tot 8 mei konden belanghebbenden reageren op het besluit. Of en wanneer de behandeling en uitspraak van de Raad van State zal zijn, is nog niet bekend.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.