Gewijzigd landschapsplan vastgesteld

Delen via:   
26 / 03 / 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde landschapsplan voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV vastgesteld.

Het gewijzigde landschapsplan ligt vanaf vrijdag 27 maart tot en met 8 mei ter inzage voor beroep. Het gewijzigde landschapsplan vervangt het landschapsplan dat onderdeel was van het inpassingsplan voor de verbinding. De Raad van State heeft op 9 oktober 2019 een tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure over dit inpassingsplan. Hierin heeft de Raad van State gevraagd om het concretiseren van  de maatregelen in het landschapsplan.

De provincie Groningen en TenneT hebben vervolgens een gewijzigd landschapsplan opgesteld met een programma van concrete maatregelen die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke inpassing van de verbinding.

Maatregelen moeten binnen 5 jaar na de ingebruikname van de 380 kV-hoogspanningsverbinding gerealiseerd  zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.