Heiwerkzaamheden grotendeels klaar

Delen via:   
21 / 12 / 2021

Voor de funderingen van de masten van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten gaan er ongeveer 5600 betonnen de grond in. Na anderhalf jaar heiwerk zitten de meeste er in.

Voorjaar 2020 is met de aanleg van de verbinding begonnen. Om een mast van gemiddeld 55 meter hoog goed te funderen gaan er eerst meer dan twintig betonnen palen enkele tientallen meters de grond in. Afgelopen week heeft aannemer Strukton Mobilis TBI in de buurt van Westerwijtwerd de laatste funderingspaal voor het tracédeel tussen Boterdiep en Eemshaven de grond in geheid. Begin 2022 wordt nog resterend heiwerk gedaan voor mastlocaties in de omgeving van Nieuwklap en Aduard.

Precisiewerk

Daar bouwt TenneT de nieuwe 380 kV-verbinding grotendeels op het tracé van de bestaande 110 kV-verbinding. Hier staan bestaande 110 kV-masten ‘in de weg’. Die masten worden komende maanden afgebroken en er vinden nog heiwerkzaamheden plaats. Door dit aangepaste bouwen blijft de stroomlevering via de bestaande verbindingen intact. .

Schade voorkomen

De nieuwe verbinding wordt gebouwd in gebied waar sprake is van bevingen als gevolg van de aardgaswinning. Voorafgaand aan het heiwerk zijn bij meerdere gevoelige bouwwerken in de omgeving nul- en eindmetingen uitgevoerd. Tijdens het heiwerk heeft TenneT met speciale meetapparatuur de trillingen gemeten. Dat heeft in een enkel geval ertoe geleid dat heiwerk is stilgelegd vanwege kans op schade aan gebouwen. In dit geval is besloten een andere type funderingspaal toe te passen en deze de grond in te boren in plaats van te slaan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.