In gesprek met omwonenden tracé tussen Eemshaven en Bedum in Stedum

Delen via:   
01 / 09 / 2020

Maandag 31 augustus konden omwonenden van het bouwpreceel Eemshaven-Bedum/Boterdiep in de boerderij aan de Delleweg in Stedum hun vragen stellen aan aannemer Strukton Civiel/Mobilis en medewerkers van TenneT. De informatiebijeenkomst vond plaats in de boerenschuur van onze projectlocatie. Omwonenden konden zich vantevoren inschrijven voor drie tijdvakken. In totaal zijn 62 mensen langs geweest. Buren, grondeigenaren, omwonenden, leden van het omgevingspanel en andere geinteresseerden kwamen langs. Uiteraard alles volgens de huidge Covid19-richtlijnen. De sfeer was positief-kritisch. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om langs te komen en heeft u toch nog vragen aan TenneT of aannemer Strukton Civiel/Mobilis laat het ons dan weten via de telefoon 0800 3555000 of stuur een e-mail naar info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl. 

Inloopspreekuur Strukton Civiel/Mobilis
Normaal gesproken houdt Strukton Civiel/Mobilis een inloopspreekuur voor omwonenden van het bouwperceel Eemshaven-Boterdiep/Bedum op een vaste dag en tijdstip in de week. Vanwege Corona is vooraf aanmelden verplicht. U kunt dit doen via info.scno@strukton.com voor de maandagmiddag (Stedum, Delleweg 11a)  of donderdagmiddag (Eemshaven, Schildweg 16). Omgevingsmanager Ellen de Waard staat u graag persoonlijk te woord.

Hoe ziet de nieuwe verbinding  er straks uit?
Voor iedereen die wil weten hoe de nieuwe 380 kV-verbinding er over een paar jaar bijstaat, is er de virtuele atlas van het project. De voor- en na stuatie is hier per deelgebied te zien.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.