Landschapsmaatregel bij De Goliath van start

Delen via:   
04 / 11 / 2021

Met het droogzetten van de oude sluis bij poldermolen De Goliath nabij de Eemshaven is het startsein gegeven voor de restauratie van deze waterinlaat. De starthandeling is gedaan door portefeuillehouder Jeroen Niezen van Waterschap Noorderzijlvest en gedeputeerde Henk Staghouwer namens de Provincie Groningen. De restauratie is een van de maatregelen uit het landschapsprogramma als onderdeel van de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten.

Cultuurhistorisch erfgoed
De oude waterinlaat bij molen De Goliath is in 1878 na aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Vanuit het belang dat het waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om het complex in ere te herstellen. Naast restauratie van de sluis zelf worden de oorspronkelijke houten deuren in de sluis teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 destijds vervangen door een stalen hefdeur. Ook een deel van de goot waar molen De Goliath op spuit, wordt verfraaid met kubbestijlen. De restauratiewerkzaamheden vinden plaats tussen oktober 2021 en het voorjaar van 2022. Het waterschap voert het herstel uit in samenwerking met de Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath en Oosterhof-Holman.

Landschapsprogramma

De restauratie van deze waterinlaat is onderdeel van de uitvoering van het landschapsprogramma. Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen. Deze projecten moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningslijn. De verbinding is in 2023 klaar en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.