Landschapsprogramma gelanceerd in Oosteinde

Delen via:   
07 / 02 / 2020

Een nieuw plein in Spijk, met wandelpad en meer groen, en een verhalentuin bij 't Nijkerkje in Oosteinde. Twee voorbeelden van de eerste projecten die uitgevoerd worden ter compensatie van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De projecten werden 7 februari in 't Nijkerkje in Oosteinde gepresenteerd door de initiatiefnemers en wethouders van Delfzijl en Het Hogeland. Gedeputeerde Henk Staghouwer lanceerde de online kaart waarop de projecten te zien zijn.

TenneT, provincie Groningen, gemeenten en bewoners en belangengroepen (die met de 380 kV-hoogspanningsverbinding te maken  krijgen) hebben gezamenlijk de afgelopen maanden het landschapsprogramma geconcretiseerd. Deze nadere uitwerking volgde op de uitspraak van de Raad van State die de ingediende beroepen op de plannen voor de nieuwe 380 kV-verbinding ongegrond verklaarde, behalve die betrekking hadden op het landschapsplan. TenneT en de provincie (en ministerie van Economische zaken) dienden het landschapsplan te verduidelijken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.