LTO Nederland, FPG en TenneT tekenen plan van aanpak voor aanleg hoogspanningsverbindingen

Delen via:   
01 / 04 / 2011

De onderhandelingen zijn inmiddels opgestart. In april vindt de bestuurlijke behandeling plaats zodat er in mei een definitieve overeenkomst ligt. In het plan zijn een viertal werkgroepen benoemd met afgevaardigden van LTO Nederland, FPG en TenneT die aan de voorbereiding van deze overeenstemming werken. Het plan is bedoeld om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor het afsluiten van zakelijk rechtovereenkomsten om daarmee de gedoogplichtprocedures te voorkomen.

De onderhandelingen zijn inmiddels opgestart. In april vindt de bestuurlijke behandeling plaats zodat er in mei een definitieve overeenkomst ligt. In het plan zijn een viertal werkgroepen benoemd met afgevaardigden van LTO Nederland, FPG en TenneT die aan de voorbereiding van deze overeenstemming werken. Het plan is bedoeld om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor het afsluiten van zakelijk rechtovereenkomsten om daarmee de gedoogplichtprocedures te voorkomen.

TenneT is vanuit haar wettelijke taak echter verplicht de voortgang van lopende planvoorbereidingsprojecten af te wikkelen en daarom – met het oog op tijdig gereedkomen van projecten - genoodzaakt om op sommige locaties gedoogplichtprocedures te starten. Dit betekent dat grondeigenaren gedwongen worden om de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding op hun grond toe te staan. TenneT, LTO en FPG zetten met elkaar echter alles op alles om te voorkomen dat de gedoogplichtprocedure zo ver komt dat gedoogplichten ook daadwerkelijk moet worden opgelegd. De organisaties hebben er alle vertrouwen in dat de op handen zijnde overeenkomst tussen TenneT, LTO en FPG er toe zal leiden dat de besprekingen over de algemene voorwaarden en vergoedingen spoedig kunnen worden afgerond waarmee gedoogplichtprocedures alleen in zeer uitzonderlijke gevallen nog nodig zullen zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.