LTO Noord en TenneT informeren agrariërs langs voorgenomen tracé

Delen via:   
12 / 09 / 2013

LTO Noord en TenneT hebben de afgelopen drie weken agrariërs langs het voorgenomen tracé van Noord-West 380 kV geïnformeerd over de vergoedingen en schaderegelingen die van toepassing zijn op de nieuwe hoogspanningsverbinding. Dat gebeurde tijdens vijf bijeenkomsten, in Emmeloord, Wolvega, Burgum, Niekerk en  Bedum.  225 grondeigenaren/-gebruikers waren erbij aanwezig.

Akkoord LTO-TenneT

Onlangs hebben LTO Nederland en TenneT een centraal akkoord gesloten over de(schade)vergoedingen.. Tijdens de bijeenkomsten gaven de portefeuillehouders van de afdelingen; Peter Roose ( Noordoostpolder), Anne Schelhaas ( Fryslan) en Annette van de Velde (Groningen) aan het akkoord als goede basis te zien voor het sluiten van overeenkomsten. Dit beeld werd gedeeld door de bezoekers. "De sfeer was goed en de aanwezigen waren over het algemeen tevreden met de geboden informatie" zegt Noord-West 380 kV-projectmanager Manno Bannink, die de aanwezigen op de hoogte bracht van de laatste stand van zaken van het project. 'Het tracé voor het inpassingplan krijgt steeds vastere vormen.

Vergoedingen

In de bijeenkomsten stond uitleg over het akkoord en vergoedingen (ook bij schade) centraal.  LTO Noord en TenneT gingen met name in op de inhoud van de zakelijk recht- en gebruiksovereenkomst en de bijhorende vergoedingen en schaderegelingen. Naast de afsluitvergoeding voor het zakelijk recht – gebaseerd op de zakelijk rechtstrook - is er de meewerkvergoeding werkterrein. De hoogte van deze laatste wordt o.a. bepaald door de oppervlakte van de werkterreinen en toegangswegen tijdens de aanleg van de verbinding.

Aanwezigen konden met individuele vragen tijdens een informatiemarkt terecht bij vertegenwoordigers van TenneT. Zij gaven uitleg over het tracé, de bouw van de verbinding en de zakelijk rechtovereenkomsten.

Vervolg

Momenteel worden de  veldonderzoeken langs het tracé afgerond. Vanaf oktober gaan rentmeesters in opdracht van TenneT alle belanghebbenden langs, die direct met de nieuwe verbinding te maken krijgen. Ze krijgen informatie over inhoud en betekenis van de zakelijk recht overeenkomsten. Parallel loopt de voorbereiding voor de ter inzage legging van het ontwerp inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen. De terinzagelegging is naar verwachting  medio 2014.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.