Minister in gesprek met regionale bestuurders over 380 kV verbinding

Delen via:   
28 / 10 / 2016

Het ministerie van Economische zaken is met bestuurders van de provincie Groningen en betrokken gemeenten in overleg over de 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar hoogspanningsstation Vierverlaten (bij Groningen). De nieuwe 380 kV verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

Onderwerp van gesprek is het onderzoek naar mogelijke meerwaarde van een gedeeltelijk ondergrondse aanleg van de nieuwe verbinding. Op 12 oktober jl. zijn de eerste onderzoeksresultaten besproken. Begin december zullen de bestuurders hierover verder doorspreken.

Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer heeft de minister TenneT een aantal zaken laten uitzoeken. TenneT onderzoekt het gehele stuk van Eemshaven tot Hoogkerk/Vierverlaten op de mogelijke meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg en kosten.

Ook aspecten als de in bedrijfname van de nieuwe verbinding en betrouwbaarheid spelen hierbij een rol.

Procedure

TenneT heeft het onderzoeksrapport bijna afgerond. De minister van Economische Zaken zal de onderzoeksresultaten en de reacties uit het bestuurlijk overleg in zijn afweging betrekken.

In de afweging van de minister is uitgangspunt dat nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen in beginsel bovengronds worden aangelegd. Als ondergrondse aanleg toch aan de orde is, dan kan dit technisch over een afstand van maximaal 10 kilometer.

Begin 2017 zullen de regionale bestuurders en andere belanghebbenden over de uitkomsten en de verdere procedure uitgebreid geïnformeerd worden

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.