Minister kiest kabeltracé Net op zee
Delen via:   

15 / 01 / 2021

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het besluit genomen dat het te bouwen windpark Ten noorden van de Waddeneilanden aangesloten wordt via tracé Eemshaven west.