Ministers hebben voorbereidingsbesluit genomen

Delen via:   
11 / 07 / 2012

De ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben op 4 juli een voorbereidingsbesluit genomen voor het voorgenomen tracé van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Ens. Het besluit treedt op 14 juli 2012 in werking.

Het besluit geeft aan dat een inpassingsplan voor het gebied van en rond het voorgenomen tracé wordt voorbereid. Het besluit beperkt onder meer bouwactiviteiten die op grond van geldende bestemmingsplannen mogelijk zouden zijn.

TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding bouwen tussen Eemshaven en Ens. Deze verbinding is nodig om de toegenomen hoeveelheid elektriciteit die in Noord-Nederland wordt opgewekt te kunnen transporteren naar West-Nederland.

In het inpassingsplan wordt het voorgenomen tracé uitgewerkt, waarbij de nieuwe verbinding samen met de bestaande 220kV verbinding van Eemshaven tot Ens op één mastpositie gecombineerd wordt. Zodra deze nieuwe verbinding tussen Eemshaven en Ens opgeleverd is, zal de huidige 220 kV verbinding op dit traject worden afgebroken. Per saldo zal het aantal kilometers hoogspanningsverbinding op dit tracé ongeveer hetzelfde blijven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.