Nadere afweging ondergrondse mogelijkheden in Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

Delen via:   
23 / 03 / 2016

De minister van Economische Zaken bekijkt nogmaals of een deel van de voorgenomen 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten ondergronds  kan worden aangelegd. Uitgangspunt is het principe van 'bovengronds, tenzij' zoals dat is opgenomen in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.

De nieuwe 380 kV verbinding vervangt de bestaande 220 kV verbinding en zal deels gecombineerd worden met een 110 kV-verbinding (tussen Brillerij en het hoogspanningstation Vierverlaten bij Groningen).
In december 2015 heeft het ministerie aan gemeenten en provincie het voorontwerp van de plannen voorgelegd. De plannen voor de nieuwe verbinding gaan uit van een geheel bovengrondse aanleg.

Ondergronds

Eind vorig jaar heeft TenneT aan de minister bekend gemaakt dat ondergrondse aanleg op een deel van het tracé technisch mogelijk is. De minister heeft de Tweede Kamer eind 2015 geïnformeerd dat ondergronds bij Eemshaven-Vierverlaten 380 kV geen substantiële en financiele meerwaarde biedt ten opzichte van het voorgenomen bovengrondse tracé.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen

Verzoek

De gemeenten Zuidhorn, Bedum en Winsum hebben de minister gevraagd om ondergrondse aanleg te onderzoeken. Ook enkele bewonersgroepen hebben hier om verzocht. De provincie Groningen vraagt om een zorgvuldige en transparante afweging.
De minister van Economische Zaken komt aan de verzoeken om een nadere afweging tegemoet.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.