Natuurcompensatie 380 kV-verbinding in de Medenertilsterpolder

Delen via:   
10 / 02 / 2022

De provincie Groningen gaat de Medenertilsterpolder, een weidegebied ten zuiden van Ezinge, inrichten voor bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Dit doet de provincie in samenwerking met agrariërs uit het gebied, het Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap. 

De inrichting van dit weidevogelgebied in de Medenertilsterpolder is mede een compensatiemaatregel van onder meer de Fietsroute Plus Groningen - Winsum en de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.