Nieuw voorbereidingsbesluit hoogspanningslijn Noord-West 380 kV

Delen via:   
19 / 07 / 2013

De Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu bereiden een (rijks)inpassingsplan voor, waarin het tracé van de Noord-West 380 kV verbinding van Eemshaven naar Ens zal worden vastgelegd. De Ministers van EZ en IenM hebben in 2012 al een voorbereidingsbesluit genomen voor dit project. Omdat dit besluit op 13 juli 2013 zijn geldigheid heeft verloren, nemen de Ministers van EZ en IenM nu een nieuw voorbereidingsbesluit. In dit besluit geven de Ministers aan voor welk gebied tussen Eemshaven en Ens het inpassingsplan wordt voorbereid.

Het tracé is in grote lijnen onveranderd ten opzichte van het voornemen van vorig jaar en op een aantal plaatsen geoptimaliseerd.

Grondeigenaren en -gebruikers die direct met de nieuwe hoogspanningsverbinding of met het nieuwe voorbereidingsbesluit te maken krijgen, ontvangen hierover een brief.

Het nieuwe voorbereidingsbesluit Noord-West 380 kV en de toelichting is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.