NW380 in afgeslankte vorm verder: TenneT informeert betrokkenen

Delen via:   
20 / 02 / 2014

Door gewijzigde marktomstandigheden in de energiesector moeten de plannen van de nieuwe verbinding Noord-West 380 kV worden bijgesteld.
De wijzigingen hebben gevolgen voor sommige direct betrokkenen. Met hen neemt TenneT persoonlijk contact op.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de energiesector zijn op dit moment turbulent: Goedkope wind- en zonne-energie uit vooral Duitsland; in in Nederland minder nieuwe centrales; en (tijdelijke) sluiting van bestaande centrales. TenneT toetst investeringen regelmatig aan lange termijn doelstellingen en aan ontwikkelingen in de energiemarkt. Deze toetsing vindt onder meer plaats via het zogenaamde Kwaliteits- en Capaciteitsplan (KCD).

Noord-West 380kV

Het project Noord-West 380 kV is als één van de grote investeringsprojecten in de analyses van het KCD betrokken. Hieruit blijkt dat het gedeelte Vierverlaten- Eemshaven gefaseerd kan worden uitgevoerd en dat een nieuw 380kV transformatorstation bij Vierverlaten de noodzakelijke transportcapaciteit en flexibiliteit biedt om toekomstige ontwikkelingen in de regio te kunnen faciliteren.

De geschetste ontwikkelingen geven onvoldoende basis voor de nut en noodzaak van een nieuwe 380 kV verbinding voor het tracédeel Vierverlaten-Ens. De planologische voorbereidingen voor dit tracédeel worden beëindigd.

Het tracédeel Ens-Diemen maakt eveneens onderdeel uit van de analyses. Hier onderzoekt TenneT nog hoe deze verbinding toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Informeren

Direct betrokkenen langs het voorgenomen tracé van Noord-West 380 kV tussen Eemshaven en Ens ontvangen een brief van TenneT met een nadere toelichting.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.