Ontwerp inpassingsplan gepubliceerd

Delen via:   
23 / 06 / 2017

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben 22 juni 2017 het ontwerp van het inpassingsplan voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten  gepubliceerd. Het plan ligt de komende 6 weken ter inzage, tegelijk met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerp besluiten.

Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 zijn het ontwerp inpassingsplan, de overige ontwerp besluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken in te zien op www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden  op het gemeentehuis van Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum en het gemeentehuis van Loppersum, Molenweg 12 te Loppersum.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.