Ontwerpontheffing Wet Natuurbescherming

Delen via:   
16 / 08 / 2017

Van vrijdag 18 augustus 2017 tot en met donderdag 28 september 2017 ligt de ontwerpontheffing Wet Natuurbescherming ter inzage voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten.

Van 23 juni t/m 3 augustus 2017 hebben het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport (MER) en 26 (ontwerp)besluiten ter inzage gelegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.