Ook richtlijnen en reactienota formeel vastgesteld
Delen via:   

14 / 07 / 2010

De richtlijnen geven aan wat moet worden onderzocht om de effecten op het milieu van elk tracéalternatief te kunnen bepalen. 

In de reactienota wordt in hoofdlijnen antwoord gegeven op de gestelde vragen. Met verzoeken om aanpassing van het zoekgebied en met voorkeuren is bij de bepaling van de tracéalternatieven zover mogelijk rekening gehouden.