Plannen onherroepelijk: Nu ook aan de slag met landschapsprogramma

Delen via:   
24 / 06 / 2020

TenneT, provincie Groningen en andere partijen kunnen definitief aan de slag met de uitvoering van de maatregelen van het landschapsprogramma voor de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.

De Raad van State heeft de twee beroepen, welke waren ingediend op het (herstel)besluit 'gewijzigd landschapsplan', ongegrond verklaard.

Daarmee zijn alle plannen en besluiten voor de aanleg van de380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten onherroepelijk, want in een tussenuitspraak op 9 oktober 2019 verklaarde de Raad al andere beroepen op het inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten ongegrond. Naar aanleiding van deze eerdere uitspraak is het landschapsplan gewijzigd, waarover de ministers van Economische Zaken en Klimaat resp. Binnenlandse Zaken het herstelbesluit hebben vastgesteld.

TenneT is in april van dit jaar begonnen met de daadwerkelijke bouw van de verbinding. De verbinding is in 2023 klaar en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding. De maatregelen uit het landschapsprogramma moeten in 2028 in uitvoering zijn genomen.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.