Planning komend jaar

Delen via:   
28 / 10 / 2009

De publicatie van de Startnotie Noord-West 380 kV en de daar aan gekoppelde informatieavonden betekende voor velen de eerste kennismaking met de nieuwe hoogspanningsverbinding. De komende jaren zullen nog verschillende informatieronden georganiseerd worden.

De Startnotitie geeft onder andere het zoekgebied aan waarbinnen naar mogelijke tracés gezocht gaat worden. Met alle input uit de informatieavonden en de formele inspraak wordt op dit moment gewerkt aan het zoeken naar deze zogenaamde tracéalternatieven. De concepttracés zullen dit voorjaar gepresenteerd worden en verder in het MER onderzocht worden op milieu-effecten, zoals leefomgeving (inclusief gezondheid), landschap en natuur. Ze zullen dan te zien zijn op deze website, maar ook gepresenteerd worden in de nieuwe informatieronde in het voorjaar van 2010. De informatieavonden zullen wederom verspreid over het hele gebeid van de nieuwe verbinding plaatsvinden. Data en locatie hiervan worden gebaseerd op de inspraak en een inventarisatie van de knelpunten. De avonden worden aangekondigd via lokale en regionale media, alsmede in deze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u via deze website op de hoogte blijven van de communicatie rondom de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.