Stand van zaken

Delen via:   
25 / 02 / 2011

Op dit moment worden de milieueffecten van de verschillende tracéalternatieven tegen elkaar afgewogen. De alternatieven die onderzocht worden zijn gepubliceerd op deze website. Zodra de verschillende effecten bekend zijn kan vervolgens bezien worden waar de lijn ingepast kan worden.

Op dit moment worden de milieueffecten van de verschillende tracéalternatieven tegen elkaar afgewogen. De alternatieven die onderzocht worden zijn gepubliceerd op deze website. Zodra de verschillende effecten bekend zijn kan vervolgens bezien worden waar de lijn ingepast kan worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.