Startnotitie eind augustus gereed

Delen via:   
11 / 06 / 2009

Belanghebbenden kunnen op deze notitie inspreken en aangeven op welke onderdelen zij eventueel aanpassing en aanvulling nodig achten. Daarom zullen in september verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd worden in de omgeving van het concepttracé.
Meer informatie over waar en wanneer u kunt inspreken vindt u op deze pagina onder Berichten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.