TenneT en LTO bereiken overeenstemming over afsluitvergoeding

Delen via:   
21 / 12 / 2012

TenneT TSO B.V. en LTO Nederland hebben overeenstemming bereikt over de afsluitvergoeding voor grondeigenaren en grondgebruikers bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen in Nederland. De regeling geldt voor alle nieuwe projecten en, met terugwerkende kracht, voor de 150 partijen die vanaf eind 2010 met TenneT een contract met vergoedings-addendum hebben gesloten. Naar verwachting gaat het over zo'n 3000 nieuwe contracten. De partijen zijn blij met het bereikte resultaat, dat mede dankzij de bemiddelende rol van het ministerie van Economische Zaken tot stand is gekomen.
 
TenneT werkt in heel Nederland aan de uitbreiding en versterking van het hoogspanningsnet. Voor de aanleg en het beheer van verbindingen maakt TenneT gebruik van particuliere gronden, vooral van agrarische ondernemers.  De overeenstemming over een nieuwe vergoedingenstructuur leidt tot een betere samenwerking met de betrokken grondeigenaren en –gebruikers en vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de nieuwbouwprojecten.
Gevolg is daarnaast dat de snelheid en efficiëntie van de projecten toeneemt. De afsluitvergoeding vormt een aanvulling op de bestaande regelingen omtrent schadevergoeding, waarbij grondeigenaren en –gebruikers voor geleden schade worden gecompenseerd.
Ben Voorhorst, Operationeel Directeur TenneT: "TenneT heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht om huishoudens en bedrijven van elektriciteit te voorzien en werkt hard aan uitbreiding van het hoogspanningsnet in Nederland. Met de nieuwe vergoedingenstructuur krijgen enerzijds grondeigenaren en -gebruikers een redelijke vergoeding die het maatschappelijk draagvlak voor onze activiteiten vergroot. Anderzijds kan TenneT waarborgen dat de kosten voor het transport van elektriciteit voor bedrijven en burgers hiermee zo laag mogelijk kunnen blijven."

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.