Uitvoering landschapsprogramma: Groenproject Spijk

Delen via:   
13 / 06 / 2022

Vrijdag 10 juni is het groenproject Havenweg/Nesweg in Spijk officieel geopend door de bewoners van Groen Spijk, samen met wethouder Pier Prins, gedeputeerde Johan Hamster en TenneT-regiodirecteur Klaas Bakker (ftoto).

Het initiatief de gedempte haven in Spijk om te vormen naar een aantrekkelijk verpoos- en wandelgebied is al ontstaan in 2017 tijdens een ideeëncafé. Meerdere Spijksters wilden de omgeving van de Havenweg en Nesweg verbeteren. De periode daarna hebben de bewoners benut voor het maken van een ontwerp, fondsenwerving en realisatie. In 2020 hebben bewoners een aanpassing in het ontwerp aangebracht. Hierdoor vroeg het project extra tijd, maar is er wel een aantrekkelijke rustplek gerealiseerd voor dorpsgenoten en toeristen. In het voorjaar van 2021 is het project afgerond, maar de coronamaatregelen stonden een eerdere opening in de weg. Het project is mogelijk gemaakt met financiering van de gemeente, het landschapsprogramma waarmee TenneT en de provincie Groningen investeren in het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn van 380 kilovolt tussen de Eemshaven en Vierverlaten (Hoogkerk) en het programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Leefbaarheid (ERL). De initiatiefnemers van Groen Spijk hebben de financiële bijdrage van € 25.000 vanuit de ERL gewonnen tijdens een pitch met meerdere bewonersinitiatieven uit de provincie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.