Voor de kerst klaar met bouwen

Delen via:   
02 / 12 / 2022

Projectleider Servaes Huvenaars: ‘We zijn voor de kerst klaar met bouwen!’ In twee jaar tijd zijn over 40 km tracé 121 nieuwe Wintrackmasten geplaatst en ïs 1350 km aan geleiders in de masten gehangen.  Aannemer Spie hangt nu nog varkenskrullen en bundelafstandlhouders in de laatste lijnvakken en dan is de geleidermontage klaar. Ook het cultuurtechnisch herstel loopt voorspoedig. BAM heeft al 75% van de werkterreinen en werkwegen opgeruimd en cultuurtechnisch hersteld en bouwcombinatie Switch zit op de helft",

Voor op planning maar nog niet klaar

Het project- en bouwteam ligt hiermee voor op de planning. De (380 kV) uitbreiding van hogspanningsstation Vierverlaten is ondertussen bedrijfsvaardig gereed verklaard. Het project is nog niet klaar, ook niet na de ingebruikname. Op dit moment loopt de aanbesteding voor het afbreken van de 220 kV-masten, die zijn na ingebruikname van de nieuwe verbinding overbodig. Verder moeten de compenserende landschapsmaatregelen verder uitgevoerd worden. De coördinatie hiervan ligt bij de Provincie Groningen in samenwerking met de betrokken gemeenten.

Momenteel staat in Eemshaven tijdelijk nog een transformator voor het 380 kV-transport. Die gaat volgend jaar naar het hoogspanningsstation Vierverlaten. De verwachting is dat volgend jaar zomer de nieuwe 380 KV-hoogspanningsverbinding volledig zal zijn aangesloten op station Vierverlaten

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.