Voorkeurstracé spoedig verwacht

Delen via:   
02 / 12 / 2011

Op dit moment zijn wij in afwachting van de beslissing van de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het voorkeurstracé. Het gaat dan om een voorkeurstracé voor het traject tussen Eemshaven en Ens. 

Het kan zijn dat de ministers dit jaar nog beslissen maar het is ook mogelijk dat zij begin volgend jaar een beslissing nemen.

De publicatie over het  voorkeurstracé zal zeker pas begin volgend jaar plaatsvinden. Er zullen opvolgend aan die publicatie informatieavonden worden gehouden. Publicatie vindt plaats in de huis-aan-huisbladen. Degenen die zich via deze website hebben ingeschreven, ontvangen hierover ook automatisch een nieuwsbrief.

Vanwege de omvang en daarmee de complexiteit van het project is er gekozen om het traject op te splitsen in twee delen. Een deel van Eemshaven naar Ens. En een deel van Ens naar Diemen. In Ens wordt de nieuwe verbinding vanuit Eemshaven op de centrale ring aangesloten. De capaciteit van deze ring zal worden vergroot. Voor beide delen zal een apart Inpassingsplan opgesteld worden.

In eerste instantie verwachten wij binnenkort de vaststelling van een voorkeurstracé voor het tracé Eemshaven naar Ens. Het voorkeurstracé van Ens naar Diemen zal daarna volgen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.