Weer projecten uit landschapsprogramma opgeleverd

Delen via:   
28 / 11 / 2022

TenneT neemt de 380 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten volgend jaar in bedrijf. Onderdeel van de aanleg is een landschapsprogramma, de uitvoering daarvan loopt tot 2028.

TenneT financiert meer dan 50 kleine en grotere projecten die bijdragen aan landschap, groen en cultuurhistorie in dit mooie en typerende deel van Groningen. De provincie coordineert de uitvoering van het programma.

Het project ‘Waterbeheer Reitdiep Zuid’ van Groninger Landschap is al klaar en onlangs zette gedeputeerde Johan Hamster symbolisch  de eerste windmolen aan. Groninger Landschap neemt in het mooie gebied meer waterbeheersmaatregelen. Die zorgen er voor dat de weidevogelreservaten Paddepoel en Koningslaagte van het Groninger Landschap aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld grutto en tureluur.

Een ander project uit het landschapsprogramma dat klaar is: de restauratie van de waterinlaat bij molen De Goliath, de monumentale molen die uitkijkt op het moderne industrie- en 'energielandschap' van Eemshaven. Met het opdraaien van de schuifdeur in de oude uitwateringssluis bij poldermolen De Goliath nabij de Eemshaven werd de restauratie van deze waterinlaat officieel afgerond. . De oude sluis bij molen De Goliath is in 1878 na aanleg van de Emmapolder gebouwd. De sluis zelf is geen actief onderdeel meer van het watersysteem en door de jaren heen in verval geraakt. Vanuit het belang dat het waterschap hecht aan behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, is besloten om het complex in ere te herstellen. Naast restauratie van de sluis zelf zijn de oorspronkelijke houten deuren in de sluis teruggebracht. Deze zijn in de jaren ’60 destijds vervangen door een stalen hefdeur. Ook is een oorspronkelijk schotbalkhuisje geplaatst.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.