Wijziging project Noord-West 380 kV

Delen via:   
11 / 07 / 2012

Er is gebleken dat vanaf het hoogspanningsstation bij Ens tot aan Diemen minder behoefte aan extra capaciteit voor elektriciteitstransport nodig is. Daardoor heeft er een verandering plaatsgevonden in het project Noord-West 380 kV.

Oorspronkelijk strekte het project Noord-West 380 kV zich uit van Eemshaven via Ens tot Diemen. Op basis van studies naar de behoefte aan extra transportcapaciteit heeft TenneT het Ministerie van EL&I geïnformeerd dat op het tracé Ens - Diemen de behoefte aan extra transportcapaciteit kleiner is dan  aanvankelijk berekend. De oorzaak hiervan is dat producenten minder centrales op de grote locaties in gebruik nemen.

Op het traject van Ens naar Lelystad worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om de gewenste uitbreiding te realiseren. Voorjaar 2013 zal hierover meer bekend worden gemaakt. Tussen de hoogspanningstations bij Lelystad en Diemen kan een relatief beperkte vergroting van de capaciteit plaatsvinden zonder dat er daarbij sprake is van ruimtelijke ingrepen. Het is daardoor niet langer noodzakelijk om een nieuwe inpassing te vinden voor dit deel van de verbinding. Dit deel van het traject behoort daarom niet meer tot het project Noord-West 380 kV.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.