Publicaties

Delen via:   

Inpassingsplan en besluiten

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor de hoogspanningsverbinding Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV vindt u op www.rvo.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.