Hoe kan ik mijn mening geven over het plan?

Op het ontwerp inpassingsplan, het MER en ontwerp besluiten (vergunningen) kunt u een zienswijze geven. In dit ontwerp zijn de gemaakte keuzes voor tracé en uitvoeringswijze gemotiveerd. Het ontwerp inpassingsplan ligt gelijk met MER en ontwerp vergunningen ter inzage.
Als inpassingsplan en besluiten (vergunningen) definitief zijn genomen, bestaat er de mogelijkheid beroep of bezwaar in te dienen. Deze worden in behandeling genomen door de Raad van State die hier ook uitspraak over zal doen.