Wat is het landschapsplan?

Delen via:   

Onderdeel van het inpassingsplan voor de verbinding is een landschapsplan. De (financiele) omvang en inhoud zijn overeengekomen door het ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten.  Het plan is opgesteld door TenneT in samenwerking met de provincie.

TenneT en provincie hebben het landschapsplan – als gevolg van een tussenuitspraak van de Raad van State n.a.v. de ingediende beroepen op het inpassingsplan  -  moeten wijzigen: maatregelen zijn waar mogelijk gespecificeerd en geconcretiseerd.  De provincie heeft hierbij gemeenten en diverse in het gebied actieve organisaties en mensen betrokken. De minister van Economische zaken heeft het gewijzigde plan op 8 mei vastgesteld. Op het gewijzigde landschapsplan was het mogelijk in beroep te gaan.

Het landschap in het deel van Groningen waar de verbinding ligt, typeert zich door een open karakter, eeuwenoude  wierden, waters, dijken, dorpen en kerken. Het merendeel van de maatregelen in het landschapsplan is gericht op het opknappen, verfraaien en toegankelijk maken hiervan. Een kleiner deel zijn directe inpassingsmaatregelen voor de hoogspanning: het aanpassen van zicht op de verbinding met bijvoorbeeld groenaanplant.

Hoeveel geld wordt er in het landschap geïnvesteerd?
Met uitvoering van het totale landschapsprogramma is een investering gemoeid van in totaal 14,9 miljoen euro (TenneT € 12,4 miljoen, provincie € 2,5 miljoen).

De uitvoering van de maatregelen dient binnen 5 jaar na de inbedrijfname van de verbinding (2023) te zijn gestart.

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.